नेपाल सरकार

भूमि व्यवस्था,सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय

नापी विभाग

मिनभवन, काठमाण्डौ

...

माथी भने अनुसारको बिबरणहरु जम्मा गरी सेवा लिने निवेदन को फारम भरी विवरण पेश गर्नुहोस।

...

सेवाको लागि निवेदन पेश गरी सकेको भए सो को अवस्था चेक गर्न  यहां क्लिक गरी आवश्यक (Mobile No, OTP) विवरण दिई हेर्नुहोस।

सहयोग

...

प्रणालीको बारेमा बारम्बार सोधिने प्रश्नहरु (FAQ) मा गई जानकारी लिन सक्नुहुनेछ।

...

प्रणाली संचालन तथा प्रणालीको बारेमा श्रव्य तथा दृश्य साधनहरुको लागी YouTube को आधिकारीक Channel मा जानुहोस