नेपाल सरकार

भूमि व्यवस्था,सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय

नापी विभाग

मिनभवन, काठमाण्डौ

...

माथी भने अनुसारको बिबरणहरु जम्मा गरी सेवा लिने निवेदन को फारम भरी विवरण पेश गर्नुहोस।

...

सेवाको लागि निवेदन पेश गरी सकेको भए सो को अवस्था चेक गर्न  यहां क्लिक गरी आवश्यक (Mobile No, OTP) विवरण दिई हेर्नुहोस।

नापी कार्यालयमा पेश गर्ने निवेदन

देहायबमोजिमको बिबरण भरी संबन्धित नापी कार्यालयमा पेश गर्नुहोस ।
अन्यकुराहरु जानकारी लिनको लागी FAQ मा जानुहोस।

सेवाको विवरण
जग्गाधनी विवरण
*
*
*
*
*
जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा अनुसार जग्गाको विवरण
*
*
*
*
गा.बि.स. वडा नं. नक्सा नं. कित्ता नं
रद्द गर्नुहोस
साधारण प्रयोगकर्ताले पुरा विवरणहरु पेश गरेपछी दिईएको मोवाईलमा OTP कोड आउंछ र कार्यालयबाट काम पुरा गरेपछी समेत सोही मोबाईलमा सूचना आउंछ। सो सुचना आएपछी OTP प्रयोग गरी डिजिटल नक्सा डाउनलोड लिंक बाट ७ दिन सम्म डाउनलोड गरी प्रयोग गर्न सकिनेछ।