नेपाल सरकार

भूमि व्यवस्था,सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय

नापी विभाग

मिनभवन, काठमाण्डौ

संस्थागत प्रयोगकर्ता बनाउनको लागी पेश गर्ने निवेदन

संस्थागत प्रयोगकर्ता बनाउनको लागि, देहायबमोजिमको बिबरण भरी संबन्धित नापी कार्यालयमा पेश गर्नुहोस ।
अन्यकुराहरु जानकारी लिनको लागी FAQ मा जानुहोस।

प्रयोगकर्ता किसिम
*
*
प्रयोगकर्ता विवरण
*
*
*
*
*
ठेगाना
*
*
*
दर्ता विवरण
*
*
कागजात
*